1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ANUNT

SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV organizeaza examen in data de 16.10.2019 la ora 11.00 la sediul SABIF, din Bucuresti Str Mihai Eminescu nr 226-236 Sector , in vederea promovarii in functia de Economist IA.
Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise, stabilita de comisia de examinare.

BIBLIOGRAFIE
PROPUSĂ PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ECONOMIST IA

• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 1.562/ 2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov;
• Legea contabilităţii nr. 82/1991- cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordin MFP nr 1792/2002 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
• OMFP nr. 1917/2005 Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
• Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
•Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
• Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

MANAGER GENERAL
DR. ALIS GRASU

Intocmit Ref Vasile Sanda

 

Recomandări pe perioada caniculei

Va rugam accesati linkurile "Dispozitia 578/28.06.2017" si "Ordinul MS nr. 1168/2008" din coloana de meniuri din partea partea stanga.

Aplicatie Apel 112

 

Aplicatie pentru telefoane mobile realizata de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
aplicatie care permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul initierii unui apel catre
Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112   - pentru detalii va rugam sa accesati link-ul

Serviciul 112

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

 

Atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea şi mediul.

 

Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

 

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!